Line : @pod.999

การรับประกันและการเคลมสินค้า

เงื่อนไขการรับประกัน


  • ถ้าสินค้ามีประกันกับทางผู้ผลิต ลูกค้าสามารถติดต่อการเคลมสินค้ากับผู้ผลิตได้โดยตรง เงื่อนไขขึ้นอยู่กับสินค้าของแต่ละผู้ผลิต
  • ถ้าสินค้าที่มีประกันกับ Pod999 จะมีการรับประกัน ระยะเวลาทั้งหมด 7 วันหลังจากได้รับของ

 

กรณีของการเคลมรับสินค้า

 

กรณีรับเคลมสินค้า

  • หากสินค้าที่ลูกค้าต้องการเคลม ทางร้านไม่มีสินค้าชนิดเดียวกันทดแทนให้ สามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่นที่มีมูลค่าเท่ากัน หรือคืนเงินได้ครบเต็มจำนวน

 

กรณีไม่รับเคลมสินค้า

  • กรณีเงื่อนไขไม่สามารถเคลมสินค้าได้มี ดังนี้
  • สินค้ามีการแกะเปิดเครื่องอย่างผิดวิธี 
  • สินค้ามีการกระแทก ตกหล่น จมน้ำ
  • สินค้ามีการรั่วซึมของน้ำยาไหลลงในตัวเครื่อง
  • การใช้งานผิดประเภทจากผู้ใช้งานเอง

 

การส่งเคลมสินค้า

  • กรณีสินค้าเสียหายและอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันและการเคลมสินค้า เช่น สินค้าเสียหายจากการขนส่ง , สินค้าเสียหายจากการผลิต ทางร้านจะรับผิดชอบค่าขนส่งท้ังขาไป-ขากลับของลูกค้า
  • กรณีสินค้าไม่เสียหายและปกติ หรือไม่เข้าค่ายเงื่อนไขการเคลมสินค้า ลูกค้าจะต้องเสียค่าขนส่งทั้งขาไป-ขากลับเอง

 

 

" สินค้าที่ซื้อไปไม่สามารถเปลี่ยน

หรือคืนได้ ถ้าตัวสินค้าสภาพปกติ "